Офіційне загальнодержавне юридичне науково-практичне фахове видання. Рекомендовано до друку та розповсюдження через мережу Інтернет рішенням Вченої ради Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (протокол № 3 від 22.11.2013).
Визнано Міністерством освіти і науки України науковим фаховим віданням. Наказ про включення до Переліку наукових фахових видань України від 14.02.2014 № 153

Редакція журналу запрошує усіх бажаючих передплатити "Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" через відділення УДППЗ «Укрпошта». Передплатний індекс — 89521. Періодичність виходу журналу — 4 рази на рік.

Передплату можна оформити через поштове відділення ДП «Укрпошта»

Довідки за тел.:

  • видавник – ТОВ «Піраміда» - (044) 517-19-30, 095-749-09-00;
  • у секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – (044) 233-6376.

Науково-практичний юридичний журнал
Видається з вересня 2011 року


Співзасновники: Вища кваліфікаційна комісія суддів України,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20089-9889ПР
Голова Редакційної колегії: Козьяков Сергій Юрійович
Редакційна колегія: Прилипко С.М., Беляневич В.Е., Весельська Т.Ф., Гетьман А.П., Довгерт А.С., Заріцька А.О.,
Капліна О.В., Москвич Л.М., Кузнєцова Н.С., Муравйов В.І., Сопільник Л.І., Карагусов Ф.С.,
Щотка С.О., Яроцький В.Л., Штаріне Л., Андріїв В.М., Іншин М.І.
Головний Редактор: С. Ю. Козьяков
Коректор: О. С. Березовська
Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій.
Редакція може не поділяти точки зору автора.
У журналі зберігається правопис законодавчих, нормативних актів, наказів, методологічних розробок, що надійшли до редакції.
Редакція залишає за собою право на скорочення та редагування текстів.
Статті обов’язково проходять відбір і рецензування.
Формат 60х84 1/8
Папір крейдований
Наклад 300 примірників
Оригінал-макет затверджено Вищою кваліфікаційною комісією суддів України
Видавець: ТОВ «Піраміда»
© Текст: Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Адреса редакції: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.
www.vkksu.gov.ua

Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (2011)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (2011)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2012)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2012)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2012)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2012)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2012)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2012)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2012)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2012)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2013)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2013)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2013)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2013)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2013)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2013)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2013)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2013)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2014)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2014)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2014)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2014)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2014)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2014)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2014)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2014)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2015)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2015)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2015)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2015)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2015)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2015)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2015)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2015)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2016)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2016)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2016)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2016)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2016)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2016)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2016)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2016)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2017)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2017)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2017)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2017)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2017)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3, 2017)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2017)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№4, 2017)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2018)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№1, 2018)
(PDF)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2018)
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№2, 2018)
(PDF)


Disciplinary responsibility of judges in terms of unity of their status Status of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine Summary of the disciplinary practice of judges as a source for legislation improvement CREATION OF JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN LIGHT OF THE NEW CRIMINAL PROCEDURE CODE OF UKRAINE Current issues of the prosecutor’s participation in the commercial court procedure NATIONAL SCHOOL OF JUDGES OF UKRAINE: FUTURE OUTLOOK PREVENTION OF THE PROFESSIONAL DEFORMATION OF JUDGES PROBLEMS STATE SECRET AS OBJECT OF INTELECTUAL PROPERTY RIGHT APPLICATION OF ARTICLES 416-418 OF THE CIVIL PROCEDURE CODE OF UKRAINE WITHIN THE FRAME OF THE WORLDVIEW BELIEFS AND VALUES OF AN INDIVIDUAL JUDGE AS THE DIRECT ENTITY OF THE LAW-ENFORCEMENT ACTIVITIES ESTABLISHMENT OF LEGAL FACTS BY ADMINISTRATIVE COURT GENERAL AND SPECIAL LEGAL PROVISIONS TO INVALIDATE A WILL AND THEIR APPLICATION IN COURT PRACTICE ROOTS OF LAW PECULIARITIES OF COURT DECISION-MAKING IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS The Canada-Ukraine JEEG Project Do servants of Themis need psychological services? Characteristics of questioning victims and witnesses during investigation of criminal offenses against labor rights Foreign anti-corruption experience Defectiveness of actual composition in administrative proceedings of Ukraine Statehood and Law of the independent State of Ukraine Essential elements of an administrative offense: concept and types Topical issues of recognizing an agreement as null and void on commercial court initiative Legal aid in the context of ensuring access to justice Government spending on judicial education Problems of restoring confidence in the judiciary in Ukraine Review of criminal proceedings for improper performance of professional duties by medical and pharmaceutical workers Laws and regulations of public administration in Germany IMPLEMENTATION OF COURT ADMINISTRATION AN EXAMPLE OF POLAND Additional period for acceptance of inheritance defined by the court, in dynamic of grounds for inheritance Sense of justice and civil society formation in Ukraine Experience of initial training of candidates for a post of judge and newly appointed judges in the member States of European Union